საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელიგვარი

ტელეფონი(სამსახური)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

არჩილ კალანდია

+86 10 6468 1201

საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი

დავითპიპინაშვილი

+86 10 6468 1203

უფროსი მრჩეველი

ბესიკ შარაშენიძე

+86 10 6468 1203

ვიცე-კონსული

თამარ ონაშვილი

+86 10 6464 9945

პირველი მდივანი

მარიამ კალანდაძე

+86 10 6468 1203

ფინანსური მენეჯერი

რუსუდან ჯავაშვილი

+86 10 6468 1203

ელჩის ასისტენტი

ნატალია კვაჭაძე

+86 10 6468 1203

ელჩის ასისტენტი

ინო იანგ

+86 10 6464 9945

ელჩის ასისტენტი

თამარ ქვლივიძე

+86 10 6468 1203