საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს საელჩოსა და გამომცემლობა „LOOKWE“-ს შორის არსებული თანამშრომლობის შედეგად, გამოიცა ორენოვანი (ინგლისურ -ჩინური), 83 გვერდიანი მაღალპოლიგრაფიული, სექტემბრის თვის სპეციალური ნომერი, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს და გამომცემლობა „LOOKWE“- შორის არსებული თანამშრომლობის შედეგადგამოიცა ორენოვანი (ინგლისურ -ჩინური), 83 გვერდიანი მაღალპოლიგრაფიულისექტემბრის თვის  სპეციალური ნომერი, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

აღნიშნული გამომცემლობა დაბეჭდილ 2000 ეგზემპლარს, გაავრცელებს სახელმწიფო სტრუქტურებშიპარტნიორ კომპანიებში (სამიზნე ჯგუფი - ჩინური საინვესტიციო და ტურისტული კომპანიებიდა ჩინეთის პროვინციებისა და ავტონომიური რეგიონების მთავრობებში.