საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზა:

 

 1. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 2 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 2. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ვაჭრობისა და ეკონომიკის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 3. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის კვების მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 4. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 5. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 6. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 7. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 8. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ურთიერთწახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია 1995 წლის 1 მატიდან)
 9. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო მიმოსვლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია 1996 წლის 15 ოქტომბრიდან)
 10. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი სამსახურებრივი მგზავრობის უვიზო რეჟიმის შესახებ (ხელმოწერილია 1994 წლის 5 იანვარს, ძალაშია 1994 წლის 4 თებერვლიდან)
 11. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი ტურისტული ჯგუფების ტურებისთვის უვიზო რეჟიმის შესახებ (ხელმოწერილია 1994 წლის 5 იანვარს, ძალაშია 1994 წლის 4 თებერვლიდან)
 12. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი საქართველოსათვის საქონლის მისაწოდებლად სახელმწიფო კრედიტის გამოყოფის შესახებ (ხელმოწერილია 1994 წლის 2 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 13. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი საქართველოს მთავრობისთვის გრანტის გამოყოფის შესახებ 3,000,000 იუანის ოდენობით (ხელმოწერილია 2000 წლის 12 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 14. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი საქართველოს მთავრობისთვის გრანტის გამოყოფის შესახებ 5,000,000 იუანის ოდენობით (ხელმოწერილია 2001 წლის 13 აპრილს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 15. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს შორი განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2001 წლის 13 აპრილს, ძალაშია 2002 წლის 1 იანვრიდან)
 16. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი საქართველოს მთავრობისთვის გრანტის გამოყოფის შესახებ 5,000,000 იუანის ოდენობით (ხელმოწერილია 2002 წლის 2 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 17. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი საქართველოს მთავრობისთვის გრანტის გამოყოფის შესახებ 5,000,000 იუანის ოდენობით (ხელმოწერილია 2003 წლის 21 ნოემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 18. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორი საქართველოს მთავრობისთვის გრანტის გამოყოფის შესახებ 5,000,000 იუანის ოდენობით (ხელმოწერილია 2004 წლის 24 დეკემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 19. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრისა და გადასახადებისაგან თავის არიდების პრევენციის შესახებ (ხელმოწერილია 2005 წლის 22 ივნისს, ძალაშია 2005 წლის 10 ნოემბრიდან)
 20. შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საინფორმაციო მრეწველობის სამინისტროს შორის ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2006 წლის 11 აპრილს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 21. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (ხელმოწერილია 2006 წლის 5 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 22. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2009 წლის 29 დეკემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 23. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2010 წლის 4 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 24. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამოქალაქო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ (ხელმოწერილია 2011 წლის 10 ივნისს, ძალაშია 2015 წლის 7 დეკემბრიდან)
 25. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2011 წლის 19 დეკემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 26. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2013 წლის 16 დეკემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 27. ოქმი, საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2001 წლის 13 აპრილის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (ხელმოწერილია 2014 წლის 10 ოქტომბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 28. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2014 წლის 18 დეკემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 29. ოქმი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2016-2019 წლებისათვის (ხელმოწერილია 2015 წლის 3 ნოემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 30. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2016 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 31. მემორანდუმი საქართველოს შრობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ადამიანური რესურსებისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2016 წლის 7 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 32. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2017 წლის 8 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 33. შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2017 წლის 25 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 34. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ (ხელმოწერილია 2017 წლის 13 მაისს, ძალაშია 2018 წლის 1 იანვრიდან)
 35. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმის მხარდაჭერის მიზნით, ფსიქიატრიული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროექტის განხორციელების შესახებ (დადებულია ნოტების გაცვლის გზით 2018 წლის 1 ნოებერს, ძალაშია დადების დღიდან)
 36. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2019 წლის 13 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)
 37. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო სახმელეთო ტვირთების გადაზიდვის და მგზავრთა ტრანსპორტირების შესახებ (ხელმოწერილია 2019 წლის 27 აპრილს).

 

ბმული:


ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი

www.fmprc.gov.cn