საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზა:

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ეკონომიკური და სავაჭრო თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ეკონომიკური და ტექნოლოგიური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის საბაჟო სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)

შეთანხმება საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ჩინეთის სახალხო ბანკს შორის თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია 1995 წლის 1 მატიდან)

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის საზღვაო მიმოსვლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 1993 წლის 3 ივნისს, ძალაშია 1996 წლის 27 აგვისტოდან) 

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ორმაგი დაბეგვრისა და გადასახადებისგან თავის არიდების პრევენციის შესახებ (ხელმოწერილია 2006 წლის 1 იანვარს)

საგრანტო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2010 წლის 4 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)

შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის სამოქალაქო საჰაერო ტრანსპორტის შესახებ (ხელმოწერილია 2011 წლის 10 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან)

საგრანტო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2011 წლის 19 დეკემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან).

საგრანტო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ (ხელმოწერილია 2012 წლის 10 ივლისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან).