საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ეკონომიკური თანამშრომლობა:

წელი

სავაჭრო ბრუნვა

ექსპორტი

იმპორტი

სალდო

2005

52,31

5,60

46,71

-41,1

2006

113,68

10,35

103,33

-93,0

2007

214,97

8,27

206,70

-198,4

2008

307,32

8,99

298,33

-289,3

2009

180,62

5,96

174,66

-168,7

2010

358,56

24,25

334,31

-310,1

2011

553,64

28,9

524,76

-495,86

2012

591,6

25,6

566,0

-540,4


2013
 598,0  34,0  564,0 -530,0

2014
 823,0  90,0  733,0 -643,0

2015
713,0 125,800   587,020   -461,22

2016
 
717,0   169,587 547,495   -377,908

2017
 
939,0   206,71 732,29   -525,58  

2018
1,031.64   198,03   833,61   -635,58  

2018 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება (FTA), ამაც დამატებით წაახალის სავაჭრო ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. შედეგად, 2018 წელს სავაჭრო ბრუნვის მოცულობამ პირველად გადააჭარდა 1 მილიარდ აშშ დოლარს.

ჩინური ინვესტიციები საქართველოში (მლნ აშშ დოლარი):

ჩინეთიდან საქართველოში ინვესტიცია პირველად განხორციელდა 2002 წელს. ამ პერიოდიდან დაწყებული 2018 წლის ჩათვლით, ჩინეთიდან საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების საერთო მოცულობამ გადააჭარბა 600 მილიონ აშშ დოლარს, საიდანაც 90% მოდის სამშენებლო სექტორზე.

 

წელი

ინვესტიცია

2012

36,0

2013

101,13

2014

220,1

2015

66,95

2016

25,46

2017

40,35

2018

65,04

ჩინელი ვიზიტორების რაოდენობა საქართველოში: 

საქართველოსა და ჩინეთს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის განვითარებას და საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რაოდენობის ზრდას დიდწილად ხელი შეუწყო პირდაპირი ავიაფრენების შემოღებამ (თბილისი-ურუმჩი-პეკინი-ურუმჩი-თბილისი). 2011-2018 წლებში, საქართველოში შემოსული ჩინელი ვიზიტორების საერთო რაოდენობამ გადააჭარბა 92 000 ადამიანს.

წელი

 

ვიზიტორები

2012

9 990

2013

8 830

2014

5 919

2015

6 849

2016

10 847

2017

18 179

2018

31 855 

თანამშრომლობა რეგიონებს შორის:

  • 2007 წელს ხელი მოეწერა ქ. რუსთავსა და ქ. ჰარბინს შორის მეგობრული თანამშრომლობისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმს.
  • 2007 წელს ხელი მოეწერა განზრახულებათა ოქმს კახეთის რეგიონსა და სინძიან-უიგურეთის ავტონომიურ რეგიონს შორის თანამშრომლობის შესახებ.


Occupied Territories of Georgia

eVISA portal