საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ეკონომიკური თანამშრომლობა:

წელი

სავაჭრო ბრუნვა

ექსპორტი

იმპორტი

სალდო

2005

52,31

5,60

46,71

-41,1

2006

113,68

10,35

103,33

-93,0

2007

214,97

8,27

206,70

-198,4

2008

307,32

8,99

298,33

-289,3

2009

180,62

5,96

174,66

-168,7

2010

358,56

24,25

334,31

-310,1

2011

553,64

28,9

524,76

-495,86

2012

591,6

25,6

566,0

-540,4

თანამშრომლობა რეგიონებს შორის:

  • 2007 წელს ხელი მოეწერა ქ. რუსთავსა და ქ. ჰარბინს შორის მეგობრული თანამშრომლობისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმს.
  • 2007 წელს ხელი მოეწერა განზრახულებათა ოქმს კახეთის რეგიონსა და სინძიან-უიგურეთის ავტონომიურ რეგიონს შორის თანამშრომლობის შესახებ.